Garage Gallery Karlin

REZIDENCE

REZIDENCE

Garage Gallery Karlín vyhlašuje otevřenou výzvu k žádostem pro rezidenční pobyt na červenec 2019. Výzvy se mohou účastnit umělci, umělecké skupiny, ale také kurátoři a to v počtu max 3 osoby pro omezenou kapacitu poskytovaného bytu. Výsledkem čtyřtýdenního rezidenčního pobytu je výstava v prostoru galerie v termínu od 1.srpna do 1.září 2019. Předkládáné projekty nejsou omezeny tématicky ani koncepčně v přemýšlení o doprovodných programech, workschopech či jinak specifických akcích doplňujících průběh pobytu či výstavy. Pro vybrané uchazečky/če poskytujeme od 1.července do 3. srpna 2019 zázemí bytu se sociálním zařízením, včetně ateliéru v rámci komplexu GGK. Rezidentům bude poskytnuta finanční částka ve výši 810€, spolu s technickou, kurátorskou a produkční podporou. Termín pro uzavření žádostí: 9. června 2019, včetně. Přihlášky posílejte na adresu info@gallerykarlin.com a do předmětu prosím uveďte “OPEN CALL 2019”. Přihláška musí obsahovat portfolio, CV a popis navrhovaného projektu. Rozhodnutí komise tvořené týmem Garage Gallery Karlín a hosty z umělecké veřejnosti bude zveřejněno do 12.června 2019. Komise nemusí poskytovat zpětnou vazbu odmítnutým projektům. Rozhodnutí komise je konečné, a není možné se proti němu odvolat. Budeme se těšit na vaše projekty!

Tým Garage Gallery Karlín


Garage Gallery Karlín: Open Call Garage Gallery Karlín is now accepting applications for a residency in July 2019. Open to artists, curators and art groups of maximum three people due to limited availability. The week-long residency will result in an exhibition in the Garage Gallery Karlín from 1 August until 1 September 2019. Themes and concepts of the proposals are free and open to various education programmes, workshops and other special events accompanying the residency and/or the exhibition. Selected participants will be offered a flat and a studio in the GGK area from 1 July until 3 August 2019 and receive a financial aid of 810 EUR as well as technical, curatorial and production support. Deadline for submissions: 9 June 2019 Please submit your applications at info@gallerykarlin.com with the subject: "OPEN CALL 2019". The application must include your portfolio, CV and a description of your proposed project. A panel of judges from the Garage Gallery Karlín and the professional public will give their decision on 12 June 2019. The panel is not obliged to provide any feedback to rejected projects, the decision is final and cannot be appealed. We are looking forward to receiving your projects!

Garage Gallery Karlín Team