Garage Gallery Karlin

GALERIE

O GALERII

Pravidelná činnost galerie začíná v dubnu roku 2018 za účelem prezentovat tvorbu zavedených i mladých umělců z Česka a zahraničí a tím reflektovat dění na současné umělecké scéně. Galerie je otevřeným prostorem i po stránce myšlenkové. Cílem je vytvořit živé těleso, které propojuje klasické i jinak specifické formy prezentace.

O PROSTORU  

Galerie je rozdělena na dva výstavní prostory, jimiž se dá volně procházet. V menším z nich probíhají pravidelné výstavy. Tento prostor má obdélníkový půdorys a bílé stěny, které se dají v jedné části podle potřeby výstavy variovat. Díky umělému osvětlení je zde možnost prezentovat tradiční media nebo videoinstalace. Velký prostor s vysokým stropem a střešním světlíkem je pro svou specifičnost výzvou k projektům přesahující běžný rámec prezentace. Obvykle se jedná o nepravidelné mezi žánrové či vzdělávací kulturní akce, které přinášejí divákovi nezvyklé podoby setkávání se současným uměním.