Garage Gallery Karlin

GGK

OPEN CALL 2019

Rádi bychom Vás informovali, že Open call 2019 byl již ukončen, vítězkou se stala Kari Altmann.
Děkujeme za všechny Vaše přihlášky

Tým Garage Gallery Karlín


We would like to inform you that Open call 2019 has already been finished, the residency stay artist 2019 is Kari Altmann. Thank you very much for all the applications.

Garage Gallery Karlín Team


Aktuální výstava

curators: Natálie Kubíková, Tomáš Kurečka

curators: Natálie Kubíková, Tomáš Kurečka


Srdečně Vás zveme na skupinovou výstavu "Easy Peasy Lemon Squeezy". Vernisáž 11. července, 18 hodin v prostorách Garage Gallery Karlín.
autoři: Jan Matýsek Nela Britaňáková Kristina Fingerland Markéta Špundová Eliška Konečná Alexandra Šliková.
Dříve jsme vše považovali za jednoduché a vcelku pochopitelné. Nyní se ale věci zdají být méně předvídatelné než předtím. Naše prostředí se formuje rychleji a my jsme uvedeni do nových kontextů, ve kterých se musíme zorientovat, a nalézat tak nové cesty pro náš soulad.
-When you thought everything would be easy peasy lemon squeezy, but it’s actually difficult difficult lemon difficult.

We warmly invite you to the group exhibition "Easy Peasy Lemon Squeezy". Opening 11 July 6pm in the Garage Gallery Karlin.
authors: Jan Matýsek Nela Britaňáková Kristina Fingerland Markéta Špundová Eliška Konečná Alexandra Šliková.
We used to consider everything uncomplicated and easy to understand in the past. Be that as it may, things now seem to be less predictable than before. Our environment forms faster and we are introduced to new contexts, through which we need to navigate ourselves in order to find new paths for our harmony.
-When you thought everything would be easy peasy lemon squeezy, but it’s actually difficult difficult lemon difficult.


GARAGE GALLERY KARLIN

GGK se zaměřuje převážně na současné umění a podporuje jeho rozmanité přístupy, čímž navazuje na práci domovské Galerie Miroslava Kubíka v Litomyšli. Specifický výstavní prostor vznikl uvnitř bývalých garáží na jaře roku 2018. Vně komplexu se nacházejí ateliéry zastoupené českými i zahraničními umělci a dva ateliery pro hostující umělce.