Garage Gallery Karlin

GGK

OPEN CALL 2019


curators: Natálie Kubíková, Tomáš Kurečka

curators: Natálie Kubíková, Tomáš Kurečka


V instalaci výstavy s názvem “Knock-Knock? Nobody’s at Home” vytváří Postcompost citlivý dialog odkazující k tématům mezilidských vztahů a vztahu péče člověka k okolnímu světu. Humor, nadsázku a romantiku vyvažují obavy. Veškeré dojmy se vzájemně prolínají a předávají osobní výpověď o prožité zkušenosti, neboť tato spolupráce zahrnuje nejen kooperaci v podobě skupiny, ale i vzájemném soužití v domácnosti a krajině, kterou společně vytvářejí. Výstava jde tématu partnerství vstříc a představuje úzké propojení mezi těmito světy. Intuitivní materiálová konverzace mezi jednotlivci v podobě zabydlování a site-specific instalací je zastřešena nehmotnou formou, a to zvukem – nahrávkou zpěvu ptáka kauai o’o, který jako poslední svého druhu vábí svým zpěvem partnerku, která již vymřela. Tento příběh se nepohybuje jen v rovině současných environmentálních témat, ale i jednoduše naznačuje křehkost partnerských projektů a vztahů, bez rozdílů, zda se jedná o prostor společného soužití nebo se mění na prostor určený divákovi. Skupina začala pod pseudonymem Postcompost spolupracovat v roce 2017. Její tvorba zahrnuje široké spektrum vyjadřovacích prostředků a médií. Ve své tvorbě využívá recyklovaných či přírodních materiálů, případně zapůjčených předmětů, které členové dále společně dotvářejí. Důležitým prvkem jejich práce je konfrontace místa a prostředí, do kterého osobitě vstupují s novými odkazy a to prostřednictvím dočasných instalací.

Postcompost creates a sensitive dialog referring to the topic of interhuman relationships and the care of people towards their surroundings in the installation called "Knock-Knock? Nobody's Home." Humor, exaggeration and romance on one hand and concerns on the other are the impressions that intertwine and give a personal report about an authentic experience, for this cooperation includes not only a cooperation in the form of a group, but also the form of mutual cohabitation in a household and landscape, that they together create. The exhibition reaches towards the topic of partnership and it represents the close relationship between these two worlds. The intuitive conversation of the materials is complemented by something abstract, that is by sound- the singing of the Kauai O'o bird's singing, who as the last living individual of its kind is trying to woo a female, who is already extinct. This story aligns with the contemporary environmental topics, but also easily suggests the fragility of partner projects and relationships, not discriminating between the space of mutual cohabitation or the space dedicated to the viewer. The group Postcompost started their cooperation under their pseudonym in 2017. Their production includes a broad spectrum of means of communication and medias. They often use recycled and natural materials or borrowed objects, which they then add onto. The confrontation of the space and environment, which they distinctively enter through temporary installations, is a crucial element of their work.


GARAGE GALLERY KARLIN

GGK se zaměřuje převážně na současné umění a podporuje jeho rozmanité přístupy, čímž navazuje na práci domovské Galerie Miroslava Kubíka v Litomyšli. Specifický výstavní prostor vznikl uvnitř bývalých garáží na jaře roku 2018. Vně komplexu se nacházejí ateliéry zastoupené českými i zahraničními umělci a dva ateliery pro hostující umělce.